تفاوت ویزاهای سابکلاس 190 و 491
۱۰
خرداد

تفاوت ویزاهای سابکلاس ۱۹۰ و ۴۹۱

ویزاهای سابکلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ هردو از ویزاهای اسپانسری ایالتی هستند.

هردوی این ویزاها از ویزاهای مهارتی اسپانسری ایالتی هستند، به این معنا که یک ایالت اسپانسر شما می شود اما تنها تفاوت ویزاهای سابکلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ این است که ویزای ۱۹۰ از همان ابتدا ویزای اقامت دائم است، اما ویزای ۴۹۱ ویزای اقامت موقت است ولی در نهایت تبدیل به ویزای اقامت دائم می شود اما برای تبدیل به اقامت دائم  نیاز به حداقل ۳ سال زمان دارد.

ظرفیت ویزای ۱۹۰ محدود تر از ۴۹۱ است و رقابت برای آن نیز به مراتب بیشتر است. پس اگر شرایط گرفتن ویزای ۱۹۰ را دارید ابتدا برای اخذ این ویزا اقدام کنید. در این مدت اخیر ایالت ها نیز ترجیح می دهند که متقاضیان از طریق ویزای ۴۹۱ وارد خاک استرالیا بشوند پس اگر به هر دلیل شرایط گرفتن ویزای ۱۹۰ را ندارید هیچ جای نگرانی نیست زیرا ویزای ۴۹۱ نیز بعد از گذشت ۳ سال تبدیل به ویزای اقامت دائم می شود و شرایط اخذ این ویزا نیز هموارتر است.