• تلفن تماس دفتر سیدنی: 0061280802103
  • ایمیل ما: Info@subclass.com.au

ویزای نامزدی و ازدواج استرالیا

اگر نامزد یا همسر شما شهروند یا دارای اقامت دائم استرالیاست می‌توانید از طریق ویزای نامزدی و ازدواج استرالیا در کنار شریک زندگی خود در استرالیا اقامت کنید.

انواع ویزای ازدواج و نامزدی استرالیا عبارتند از:

  • ویزای ۳۰۰ استرالیا برای اقامت موقت نامزد
  • ویزای ۸۲۰ و ۳۰۹ استرالیا برای اقامت موقت همسر
  • ویزای ۸۰۱ و ۱۰۰ استرالیا برای اقامت دائم همسر

هر دو نوع ویزای ازدواج و نامزدی استرالیا در مرحله اول، به صورت اقامت موقت صادر می‌شوند و در صورت تایید دولت استرالیا،  قابلیت تبدیل به اقامت دائم را دارند.

ویزای موقت ازدواج ۲ سال و ویزای نامزدی ۹ ماه اعتبار دارد.

یکی از مهم‌ترین شرایط برای اخذ ویزای ازدواج و نامزدی استرالیا، حمایت مالی متقاضی از طرف اسپانسر است.

شریک شما در استرالیا باید در تمام مدت زمان ویزای موقت نیازهای اولیه‌ی زندگی شما را تامین کند.

جهت اخذ ویزای استرالیا نیاز به مشاوره دارید؟ همین الان فرم مشاوره را پر کنید.