راند دعوت نامه‌های ژانویه- ماتریکس کانبرا
۲۳
دی

راند دعوت نامه‌های ژانویه- ماتریکس کانبرا

ماتریکس کانبرا دعوت نامه های خود را برای متقاضیان تحت ویزاهای سابکلاس ۴۹۱ و ۱۹۰ صادر کرد. در این راند که در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۲۰ برگزار گردید جمعا ۲۷۵ دعوت نامه صادر گردید.

ویزای سابکلاس ۱۹۰

ماتریکس کانبرا جمعا برای ویزای مهارتی سابکلاس ۱۹۰ تعداد ۲۰۰ دعوت نامه صادر کرده است. امتیازهای متقاضیان بین ۸۰ تا ۱۴۵ بوده است.

ویزای سابکلاس ۴۹۱ 

تعداد ۷۵ دعوت نامه برای این ویزا صادر شده است و امتیازهای موجود بین ۷۵ تا ۱۲۵ بوده است