مالیات در استرالیا
۰۳
اردیبهشت

مالیات در استرالیا

اگر قصد مهاجرت به استرالیا را دارید آشنایی با سیستم مالیاتی این کشور و نحوه‌ی محاسبه‌ی مالیات یکی از مطالبی است که لازم است بدانید. پس از آنکه شغل مورد نظر خود را در کشور  استرالیا پیدا کردید شما باید با توجه به میزان درآمدتان درسال مقداری از آن را به عنوان مالیات به دولت بپردازید. برای این کار اولین اقدامی که باید انجام دهید باید برای گرفتن شماره پرونده مالیاتی یا TFN  خود دریافت کنید.

براساس قانون مالیاتی کشور استرالیا هرفرد در این کشور به ازای هر دلار درآمد بیشتر از میزان تایین شده باید مالیات آن درآمد را پرداخت کنید.

در جدول زیر میزان درآمد و مالیات تعلق گرفته به آن را می توانبد ببینید.

درآمد در سال

نحوه محاسبه مالیات

۱۸۲۰۰-۰ دلار

به این میزان درآمد مالیات تعلق نمی گیرد

۳۷۰۰۰-۱۸۲۰۱ دلار

به ازای هر یک دلار بیشتر از ۱۸۲۰۰ دلار شما ملزم به پرداخت ۱۹ سنت می باشید.

۸۰۰۰۰-۳۷۰۰۱ دلار

مبلغ ثابت ۳۵۷۲ دلار و به ازای هر یک دلار بیشتر از ۱۸۲۰۰ دلارشما ملزم به پرداخت ۳۲.۵ سنت می باشید.

۱۸۰۰۰۰-۸۰۰۰۱ دلار

مبلغ ثابت ۱۷۵۴۷ دلار و به ازای هر یک دلار بیشتر از ۱۸۲۰۰ دلار شما ملزم به پرداخت  37 سنت می باشید.

بیشتر از ۱۸۰۰۰۱ دلار

مبلغ ثابت ۵۴۵۴۷ دلار و به ازای هر یک دلار بیشتر از ۱۸۲۰۰ دلار شما ملزم به پرداخت ۴۵ سنت می باشید.

درآمدهایی از شما که مشمول مالیات می‌شود موارد زیر هستند

 • استخدام
 • حقوق بازنشستگی و مقرری
 • بیشترین پرداختی از جانب دولت
 • سرمایه گذاری
 • سود سرمایه
 • درآمد حاصل از اعتماد، مشارکت و کسب و کار
 • درآمد خارجی

و درآمدهایی که مشمول مالیات نمی‌شوند

 •  برنده شدن پول در قرعه کشی و جوایز دیگر
 • هدیه ی تولد و هدیه های ناچیز
 • برخی از پرداخت های دولت
 • حمایت از کودکان
 • بخش معاف از مالیات
 • کمک های دولتی