نتایج آخرین راند دعوتنامه های ویزاهای سابکلاس 189 و 491
۲۵
مرداد

نتایج آخرین راند دعوتنامه های ویزاهای سابکلاس ۱۸۹ و ۴۹۱

اداره ی مهاجرت استرالیا نتایج آخرین راند دعوتنامه ها را برای ویزاهای سابکلاس ۱۸۹ و ۴۹۱ که تا تاریخ ۱۱ جون ۲۰۲۰ صادر شده اند را اعلام کرد. در این راند تعداد ۲۰۰ دعوتنامه برای ویزاهای سابکلاس ۱۸۹ و ۴۹۱ صادر شده است. که تعداد ۱۷۰ دعوتنامه برای ویزای سابکلاس ۱۸۹ و ۳۰ دعوتنامه برای ویزای سابکلای ۴۹۱ صادر شده است.

کمترین امتیاز برای ویزای سابکلاس ۴۹۱ امتیاز ۷۰ بوده است و امتیازات مربوط به ویزای سابکلاس۱۸۹ را در جدول زیر می توانید مشاهده کنید.

به طور کلی در این سال برای ویزای سابکلاس ۱۸۹ تعداد ۷۷۲۰ دعوتنامه و برای ویزای سابکلاس ۴۹۱ تعداد ۱۴۸۰ دعوتنامه صادر شد.

نوع ویزا کد شغل شرح کف امتیاز
Visa Subclass 189 ۲۲۱۱ Accountants ۱۰۰
Visa Subclass 189 ۲۲۱۲ Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasures ۹۵
Visa Subclass 189 ۲۳۳۴ Electronic Engineer ۹۵
Visa Subclass 491 ۲۳۳۴ Electronic Engineer ۹۵
Visa Subclass 189 ۲۳۳۵ Industrial, Mechanical and Production Engineers ۹۵
Visa Subclass 491 ۲۳۳۵ Industrial, Mechanical and Production Engineers ۱۰۵
Visa Subclass 189 ۲۳۳۹ Other Engineering Professionals ۹۵
Visa Subclass 491 ۲۳۳۹ Other Engineering Professionals ۱۰۵
Visa Subclass 189 ۲۶۱۱ ICT Business and System Analysts ۹۵
Visa Subclass 491 ۲۶۱۱ ICT Business and System Analysts ۱۰۵
Visa Subclass 189 ۲۶۱۳ Software and Application programmers ۹۵
Visa Subclass 491 ۲۶۱۳ Software and Application programmers ۹۵
Visa Subclass 189 ۲۶۳۱ Computer Network Professionals ۹۵

نتایج دعوت نامه ها در یازدهم هر ماه منتشر می شود. برای اطلاعات بیشتر درخصوص نتایج ویزاها ما را در اینستاگرام و فیسبوک دنبال کنید.