کروناویروس و ویزاهای استرالیا
۲۰
اسفند

کروناویروس و ویزاهای استرالیا

محدودیت‌های سفر

دولت استرالیا در تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۰ اعلام کرد که محدودیت ھای سفر برای مسافرانی که از جمھوری کره وارد می شوند اعمال خواھد شد و برای مسافرانی که از ھر نقطه از سرزمین اصلی چین یا ایران وارد می شوند ابقاء خواھد شد.

• وزارت امور خارجه و تجارت سطح توصیه سفر برای کشورهای زیر را با
– چین – سفر نکنید
– ایران – سفر نکنید
– دایگو، جمهوری کره – سفر نکنید
• اتباع خارجی (به استثنای ساکنین دائم استرالیا) که در کشورهای زیر بوده اند تا ۱۴ روز از زمان
ترک یا گذر از آنها مجاز به ورود به استرالیا نخواهند بود.
– زمین اصلی چین
– ایران
– جمهوری کره

• شهروندان استرالیا و ساکنین دائم، و اعضای خانواده درجه یک آنها (فقط همسر، سرپرست قانونی یا وابسته ها) همچنان قادر به ورود خواهند بود. آنها ملزم هستند از روز ترک چین، ایران یا جمهوری کره به مدت ۱۴ روز خود را در خانه ایزوله کنند.
علاوه بر این ، مسافران ایتالیا مشمول فرایندهای غربالگ ری مرز ی افزایش یافته خواهند شد.

 •  استرالیا از ورود هر کسی که در طی ۱۴ روز گذشته کشوری را ترک کرده یا از آن گذر کرده است که مشمول محدودیت های سفر می باشد، جلوگیری خواهد کرد، به استثنای:

شهروندان استرالیا
ساکنان دائم
شهروندان نیوزیلند مقیم استرالیا
اعضای خانواده درجه یک شهروندان استرالیا و ساکنان دائم از جمله همسر، وابستگان خردسال یا سر پرستان قانونی  و دیپلمات ها

 • معافیت های محدودی همچنین برای خدمه شرکت های هواپیمایی و دریایی وجود دارد که اقدامات احتیاطی مناسب در مورد آن صورت گرفته است.
 • به غیر از استثناء های توافق شده، به کلیه اتباع خارجی که در سرزمین اصلی چین بوده اند، اجازه ورود به استرالیا را تا ۱۴ روز پس از ترک سرزمین اصلی چین یا گذر از طریق آن داده نخواهد شد

• این اقدامات ایمنی عمومی افزایش یافته در مورد کسانی که به دنبال ورود به استرالیا و همچنین افرادی که به دنبال گذر از طریق استرالیا به کشور دیگری هستند، اعمال خواهد شد.

• این اقدامات موقتی است و مجددا بررسی خواهند شد

 

مسافران بین المللی

• از اتباع خارجی (نه ساکنین دائم استرالیا) خواسته می شود در این زمان به استرالیا سفر نکنند

 • اگرشما از اول فوریه سال ۲۰۲۰ شما در زمین اصلی چین هستید یا بوده اید، و شما یک  شهروند استرالیا، ساکن دائم یا یک عضو درجه یک خانواده (همسر، شریک واقعی، وابسته خردسال یا سرپرست قانونی) یک شهروند استرالیا یا ساکن دائم نیستید.
 • شما در اول مارس ۲۰۲۰ یا بعد از آن در ایران هستید یا بوده اید، و شما یک شهروند استرالیا، ساکن دائم یا یک عضو درجه یک خانواده (همسر، شریک واقعی، وابسته خردسال یا  سرپرست قانونی) یک شهروند استرالیا یا ساکن دائم نیستید.
 • شما در ۵ مارس ۲۰۲۰ یا بعد از آن در جمهوری کره هستید یا بوده اید، و شما یک شهروند استرالیا، ساکن دائم یا یک عضو درجه یک خانواده (همسر، شریک واقعی، وابسته، خردسال یا سرپرست قانونی) یک شهروند استرالیا یا ساکن دائم نیستید.

  • اگر سعی کنید به طور مستقیم یا غیرمستقیم به استرالیا سفر کنید،شرکت هواپیمایی شما اجازه سوار شدن به پرواز را به شما نخواهد داد.
  • اگر وارد استرالیا شوید ویزای شما ممکن است کنسل شود.

 

دارندگان ویزای موقت در خارج از استرالیا

• دارندگان ویزای موقت که واجد شرایط ورود به استرالیا نیستند و تحت یکی از بندهای فوق معاف نیستند، در صورت تلاش برای سفر به استرالیا، لغو ویزایشان در نظر گرفته خواهد شد.

 • اگر فکر می کنید که ویزای شما تحت اقدامات کنترل مرزی افزایش یافته لغو شده است، لطفا به visa.cancellations@homeaffairs.gov.au ایمیل بزنید و مشخصات خود از جمله نام کامل، تاریخ  به تولد و شماره گذرنامه را ذکر کنید.

در ۲۲ فوریه ۲۰۲۰ ، معافیت ھای محدودی برای محدودیت ھای سفر برای دانش آموزان سال ۱۱ و ۱۲ دانشجو که در کشور چین باقی میمانند اعلام شد.

• دانش آموزان سال ۱۱ و ۱۲ که به دلیل محدودیت های مسافرتی استرالیا در چین باقی میمانند (جدا از آنهائی که از استان هوبئی هستند) به دلیل اهمیت دو سال آخر مدرسه، یک مسیر محدودی برای ادامه تحصیل شان ارائه داده شده است. معافیت ها بر اساس مورد به مورد بررسی خواهند شد  Novel coronavirus 2019-nCoV برای اطلاعات بیشتر به وزارت آموزش، مهارت ها و اشتغال مراجعه کنید

اطلاعات مربوط به ویزا-برگه های اطلاعاتی

برای اطلاعات درمورد ویزاها، به برگه های اطلاعاتی زیر مراجعه کنید:

ما همچنین برگه های اطاعاتی به زبان چینی (ساده شده) را داریم:

برای اطلاعات بیشتر در مورد گزینه ها و شرایط مورد نیاز ویزا به کاوش گزینه های ویزا مراجعه کنید.

شما برای اقامت در استرالیا باید ویزای معتبری داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر به جزئییات و شرایط ویزا را بررسی کنید مراجعه کنید.

شهروندان استرالیا، ساکنین دائم و اعضای خانواده درجه یک

 

 • شهروندان استرالیا، ساکنین دائم و خانواده نزدیک آنها (همسر،  وابستگان خردسال یاسرپرستان قانونی) قادر به ورود به استرالیا هستند.
 •  اگر آنها در سرزمین اصلی چین بوده اند از زمان ترک سرزمین اصلی چین باید ۱۴ روز خودشان را ایزوله کنند.
 • اعضای خانواده درجه یک که ویزای دائمی ندارند،باید قبل از سفر با استفاده از فرم استعلام مهاجرت استرالیا با وزارت امور داخله تماس بگیرند.

 

اطلاعات صنعت دریا نوردی – برگه اطلاعاتی

برای کسب اطلاعات در مورد محدودیت های ورود به استرالیا مربوط به ناول کورونا ویروس برای کشتی های تجاری، به برگه اطلاعاتی زیر مراجعه کنید:

اطلاعات عمومی درمورد کووید-۱۹ (ناول کرونا ویروس)

وزارت بهداشت دولت استرالیا در همکاری با همه سازمان ها و ایالت ها و تریتوری ها در تلاش است تا تدابیری را برای مدیریت خطر کووید-۱۹ به اجرا درآورد.

برای آخرین اطلاعات به وزارت بهداشت-ناول کرونا ویروس مراجعه کنید.

برای توصیه درمورد مسافرت به خارج از استرالیا، به مسافر هوشمند مراجعه کنید.